Certifikace

 • Environmentální management
 • Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Management hospodaření s energií
 • Management kvality
 • Ověřování a schvalování environmentálního prohlášení

Zkušebnictví

 • Akreditované zkušebny stavebních hmot
 • objektivní, nezávislé a kvalifikované zkušební činnosti

Znalectví a stavební expertíza

 • Znalecká činnost v oboru ekonomika a oboru Stavebnictví
 • Inženýrská činnost
 • Expertizní činnost ve stavebnictví

Posuzování shody

 • Oznámený subjekt č. 1544
 • autorizovaná osoba č. 238
 • akreditovaný certifikační orgán
 • certifikace procesů svařování
 • certifikace procesu provádění kovových konstrukcí
 • certifikaci dodavatelů staveb pro veřejnou zakázku
Společnost QUALIFORM, a.s. je nezávislá autorizovaná a akreditovaná organizace působící v těchto oblastech:
Odbor certifikace
Odbor znalectví a stavební expertízy
Odbor zkušebnictví
Odbor posuzování shody
Qualiform, a.s. je Autorizovanou osobou č. 238 a Notifikovanou osobou č. 1544 ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, v rozsahu udělených autorizací ÚNMZ. Všechny odbory zabývající se zkušebnictvím a certifikací jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Nová pravidla ochrany osobních údajů (GDPR)

Od 25. května 2018 začnou platit nová pravidla ochrany osobních údajů.  Více...

Průvodce ISO 9001 a ISO 14001

Nejen pro naše klienty máme k dispozici "Průvodce ISO 9001 a ISO 14001".
Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz
Česká kvalita

Certifikové organizace