+420 547 422 511 info@qualiform.cz

Diagnostické práce

STAVEBNĚ TECHNICKÉ PRŮZKUMY

  • Diagnostika stavebních konstrukcí.
  • Kontrola kvality použitých materiálů.
  • Zjištění výztuže a jejího krytí v ŽB konstrukcích.

MĚŘENÍ GEORADAREM

  • Zjišťování polohy kluzných trnů a kotev v CB krytu vozovky.
  • Měření tloušťky a homogenity konstrukčních vrstev vozovky.
ZkušebnictvíDiagnostické práce