O nás

Společnost QUALIFORM, a.s. je nezávislá autorizovaná a akreditovaná organizace působící v těchto oblastech:

ÚSEK CERTIFIKACE

  • Odbor certifikace systémů řízení nabízí služby např. v oblasti certifikace systémů managementu kvality, environmentu, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací. Rozsah certifikace jednotlivých systémů je velmi široký a je uveden v přílohách Osvědčení o akreditaci.
  • Odbor posuzování shody zajišťuje posuzování shody stanovených výrobků pro stavby a certifikaci výrobků zaměřenou především na betony a betonářské zboží. Dále provádí certifikaci kvalifikovaných stavebních dodavatelů ucházejících se o veřejnou zakázku a systému řízení výroby výrobků pro stavby.  

ÚSEK TECHNICKÉ PODPORY STAVEBNÍCH PROJEKTŮ

Poskytuje komplexní služby spojenou s plánováním výstavby, výstavbou a následným udržováním stavebních projektů, a to v rámci celého životního cyklu stavby.
  • Odbor znalectví nabízí zpracovávání znaleckých posudků a odborných posudků v oblasti stavebnictví (vady a poruchy staveb, nedodělky a rozsah škod) - odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské,
  • Kontrola kvalit staveb - technické dozory pro dodavatele staveb nebo investory, řešení problematiky vad stavebních konstrukcí a spolupracují na tvorbě technologických předpisů pro provádění jednotlivých stavebních činností.
  • Project management nabízí  např. spolupráci na vypracování podkladů přikládaných k návrhu na vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, projednání dokumentace zadání s dotčenými orgány a organizacemi.

ÚSEK ZKUŠEBNICTVÍ 

Odbor zkušebnictví - zkušebny stavebních hmot a výrobků poskytují v této oblasti své služby na úrovni soudobých technických poznatků. Sledují stav vývoje normalizovaných případně nenormalizovaných obecně používaných zkušebních metod a postupů.
 

 
QUALIFORM, a.s. je zapsána jako znalecký ústav v oboru ekonomika a stavebnictví do seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR.

QUALIFORM, a.s. poskytuje svoje nezávislé a komplexní služby pro firmy i jednotlivce již více než 20 let. Všechny odbory zabývající se zkušebnictvím a certifikací jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o. p. s

QUALIFORM, a.s. je Autorizovanou osobou č. 238 a Oznámeným subjektem 1544 ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, v rozsahu udělených autorizací ÚNMZ.

QUALIFORM a.s. staví na odborné způsobilosti pracovníků a to jak kmenových, tak i externích. Společnost  QUALIFORM, a.s. je připravena odborně i organizačně zajistit kurzy, školení a další vzdělávací akce a to nejen v oblasti řídicích systémů. 
  
Portfolio služeb společnosti QUALIFORM, a.s., doplňují služby spřízněných společností PAVUS, a.s.Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. v rámci TZUS GROUP. 
 
Pracovníci naší společnosti jsou připraveni ochotně zodpovědět všechny Vaše případné dotazy.
 

Těšíme se na úspěšnou  spolupráci!


Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Seminář Jak uchopit GDPR

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář Více...

Nová pravidla ochrany osobních údajů (GDPR)

Od 25. května 2018 začnou platit nová pravidla ochrany osobních údajů.  Více...

Archív

QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz