+420 547 422 511 info@qualiform.cz

Zkušebnictví

Naše činnosti zabezpečujeme v rámci šesti pracovišť, a to v Brně, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě, Praze a Táboře. Díky tomu můžeme zajistit kvalifikované zkušební činnosti dle požadavků zákazníka v rámci celé České republiky.

Naše akreditované laboratoře působí na největších dopravních a inženýrských stavbách v ČR a zajišťují komplexní a nezávislé služby pro zhotovitele i investory staveb. V rámci těchto projektů nabízíme i geotechnický dozor stavby a tým specialistů kvality, zabývajících se zpracováním dokumentace k řízení kvality stavby.

Pro výrobce a dodavatele stavebních materiálů a výrobků zajišťujeme kompletní servis včetně počátečních zkoušek typu, pravidelných kontrolních zkoušek a certifikačních odběrů.

Další oblasti zájmu jsou diagnostické práce, stavebně technické průzkumy, pasportizace stavebních objektů, měření fyzikálních faktorů v pracovním i mimopracovním prostředí včetně hlukových studií a měření stavební akustiky.

Stavební materiály

Stavební výrobky

Stavební konstrukce

Geosyntetika

Diagnostické práce

Fyzikální faktory

Stavební akustika

Geologie a geotechnika

Nejčastěji hledané

Zkušebnictví