+420 547 422 511 info@qualiform.cz

Stavební materiály

ČERSTVÝ BETON

 • Odběr betonu na stavbách a betonárnách.
 • Stanovení konzistence.
 • Stanovení doby zpracovatelnosti.
 • Stanovení obsahu vzduchu.

ZEMINY

 • Stanovení zrnitosti zemin.
 • Stanovení vlhkosti zemin.
 • Stanovení meze plasticity zemin.
 • Stanovení meze tekutosti zemin.
 • Stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin.
 • Stanovení zhutnitelnosti zemin (Proctorova standartní a modifikovaná zkouška).
 • Stanovení poměru únosnosti zemin (CBR a IBI).

ASFALTOVÉ SMĚSI

 • Odběr vzorků.
 • Rozbor asfaltové směsi – extrakce za studena (stanovení obsahu pojiva a kameniva, zrnitost kameniva), rozbor z vývrtů.
 • Mezerovitost směsi.
 • Stanovení objemové hmotnosti zhutněné a nezhutněné asfaltové směsi.

KAMENIVO

 • Stanovení zrnitosti.
 • Stanovení objemové hmotnosti.
 • Stanovení vlhkosti (vysušením do ustálené hmotnosti).
 • Stanovení nasákavosti.
 • Stanovení tvarového indexu.
 • Stanovení odplavitelných částic.
 • Stanovení ekvivalentu písku.
 • Stanovené humusovosti.
 • Zkoušky recyklovaného kameniva.

ZTVRDLÝ BETON

 • Stanovení objemové hmotnosti.
 • Stanovení pevnosti v tlaku, v tahu za ohybu a prostém tahu, v příčném tahu.
 • Stanovení statického modulu pružnosti.
 • Stanovení pevnosti betonu Schmidtovými tvrdoměry.
 • Stanovení vlhkosti a nasákavosti betonu.
 • Odolnost povrchu betonu proti působení vody a CHRL.
 • Stanovení mrazuvzdornosti betonu.
 • Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou.
 •  Zkoušky mezerovitého betonu.
 • Stanovení charakteristiky vzduchových pórů v zatvrdlém betonu – Spacing faktor.

SMĚSI STMELENÉ HYDRAUL. POJIVY

 • Stanovení vlhkosti směsi odebrané na stavbě.
 • Stanovení pevnosti v tlaku.
 •  Stanovení odolnosti proti vodě a mrazu.

NÁVRHY RECEPTUR, ÚPRAVA A ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK

 • Návrhy receptur a zpracování průkazních zkoušek betonů, malt a potěrů.
 • Návrhy receptur a zpracování průkazních zkoušek stmelených směsí.
 • Návrhy stabilizace a zlepšování zemin.
ZkušebnictvíStavební materiály