+420 547 422 511 info@qualiform.cz

Pasportizace objektů

Pasportizace objektů

  • Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektů.
  • Zhodnocení technického stavu konstrukcí.
  • Zmapování a popis existujících nedostatků stavebních konstrukcí na sousedních nemovitostech před zahájením realizace vlastního stavebního záměru.
  • Mapování a monitoring trhlin.
Technická podpora stavebPasportizace objektů