+420 547 422 511 info@qualiform.cz

Stavební výrobky

BETONOVÉ VÝROBKY A PREFABRIKÁTY

 • Vzhled.
 • Rozměr.
 • Stanovení objemové hmotnosti.
 • Stanovení pevnosti v tlaku, v tahu za ohybu a příčném tahu.
 • Nasákavost.
 • Odolnost proti působení vody a CHRL.
 • Stanovení mrazuvzdornosti.

MALTY, POTĚRY, INJEKTÁŽE (ZTVRDLÉ)

 • Stanovení objemové hmotnosti.
 • Stanovení pevnosti v tlaku, tahu za ohybu.
 • Stanovení vlhkosti a nasákavosti.
 • Stanovení mrazuvzdornosti.
 • Stanovení přídržnosti k podkladu.
 • Stanovení zrnitosti malt.

PŘÍSADY DO BETONŮ

 • Kontrolní a certifikační zkoušky přísad.

MALTY, POTĚRY, INJEKTÁŽE (ČERSTVÉ)

 • Stanovení konzistence.
 • Stanovení přilnavosti čerstvé malty k podkladu.
 • Stanovení objemové hmotnosti.
 • Stanovení obsahu vzduchu.
 • Stanovení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu.
 • Stanovení zpracovatelnosti.
 • Stanovení odlučivosti vody.

CEMENTY A POPÍLKY

 • Stanovení počátku a konce doby tuhnutí.
 • Stanovení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu.
 • Index účinnosti popílků.
 • Stanovení objemové stálosti dilatometrickou zkouškou – Le Chatelier.

LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PODKLADY

 • Stanovení přídržnosti smykovou zkouškou (disperze).
 • Stanovení přídržnosti tahovou zkouškou (maltoviny na bázi cementu).
 • Stanovení skluzu.
 • Stanovení doby zavadnutí.
 • Stanovení objemových změn.
ZkušebnictvíStavební výrobky