Certifikace

 • Environmentální management
 • Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Management hospodaření s energií
 • Management kvality
 • Ověřování a schvalování environmentálního prohlášení

Zkušebnictví

 • Akreditované zkušebny stavebních hmot
 • objektivní, nezávislé a kvalifikované zkušební činnosti

Znalectví a stavební expertíza

 • Znalecká činnost v oboru ekonomika a oboru Stavebnictví
 • Inženýrská činnost
 • Expertizní činnost ve stavebnictví

Posuzování shody

 • Oznámený subjekt č. 1544
 • autorizovaná osoba č. 238
 • akreditovaný certifikační orgán
 • certifikace procesů svařování
 • certifikace procesu provádění kovových konstrukcí
 • certifikaci dodavatelů staveb pro veřejnou zakázku
Společnost QUALIFORM, a.s. je nezávislá autorizovaná a akreditovaná organizace působící v těchto oblastech:
Odbor certifikace
Odbor znalectví a stavební expertízy
Odbor zkušebnictví
Odbor posuzování shody
Qualiform, a.s. je Autorizovanou osobou č. 238 a Notifikovanou osobou č. 1544 ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, v rozsahu udělených autorizací ÚNMZ. Všechny odbory zabývající se zkušebnictvím a certifikací jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz
Česká kvalita

Certifikové organizace