+420 547 422 511 info@qualiform.cz

Kontrola kvality staveb

Kontrola kvality staveb

  • Technické konzultace navržených řešení v projekční fázi stavby.
  • Kontrola projektové dokumentace.
  • Nezávislá technická kontrola kvality staveb.
  • Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka v průběhu realizace stavby.
  • Technická pomoc při řešení reklamací.
  • Posuzování konstrukčních vad.
  • Kontrola dodržení technologických postupů.
  • Tvorba kontrolních a zkušebních plánů.
  • Inspekce staveb.
Technická podpora stavebKontrola kvality staveb