+420 547 422 511 info@qualiform.cz

Certifikace systémů managementu

ČSN EN ISO 9001
Systémy managementu kvality

 • Stavebnictví
 • Strojírenství
 • Energetika
 • Potravinářství
 • Textilní průmysl
 • Papírenský průmysl
 • Chemický průmysl
 • Doprava, skladování, spoje
 • Obchod
 • Ubytování a stravování
 • Finančnictví
 • Výpočetní technika
 • Státní a veřejná správa
 • Vzdělávání
 • Zdravotní a sociální péče

ČSN EN ISO 14001
Systémy environmentálního managementu

 • Stavebnictví
 • Strojírenství
 • Energetika
 • Potravinářství
 • Textilní průmysl
 • Papírenský průmysl
 • Chemický průmysl
 • Doprava, skladování, spoje
 • Obchod
 • Ubytování a stravování
 • Finančnictví
 • Výpočetní technika
 • Státní a veřejná správa
 • Vzdělávání
 • Zdravotní a sociální péče

EMAS
Společenství pro environmentální řízení podniků a audit podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 121/2009

 • Stavebnictví
 • Strojírenství
 • Energetika
 • Potravinářství
 • Textilní průmysl
 • Papírenský průmysl
 • Chemický průmysl
 • Doprava, skladování, spoje
 • Obchod
 • Ubytování a stravování
 • Finančnictví
 • Výpočetní technika
 • Státní a veřejná správa
 • Vzdělávání
 • Zdravotní a sociální péče

 

ČSN ISO 45001
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • Stavebnictví
 • Strojírenství
 • Energetika
 • Potravinářství
 • Textilní průmysl
 • Papírenský průmysl
 • Chemický průmysl
 • Doprava, skladování, spoje
 • Obchod
 • Ubytování a stravování
 • Finančnictví
 • Výpočetní technika
 • Státní a veřejná správa
 • Vzdělávání
 • Zdravotní a sociální péče

ČSN EN ISO/IEC 27001
Systém managementu bezpečnosti informací

 • Vhodné pro všechny typy organizací

ČSN EN ISO 50001

 • Vhodné pro všechny typy organizací
 • Průmysl lehký až střední
 • Těžký průmysl
 • Budovy
 • Správa majetku
 • Komplexy budov
 • Doprava
 • Těžba
 • Zemědělství
 • Zásobování energií

ČSN 01 0391
Systém managementu společenské odpovědnosti organizací (CSR)

 • Vhodné pro všechny typy organizací
CertifikaceCertifikace systémů managementu