TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ – provádění certifikace


Vážení zákazníci, obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že naše organizace, jakožto Oznámený subjekt č. 1544 pro posuzování shody, byla notifikována ke dni 19.7.2019 podle „PED“ tj.směrnice 2014/68/EU (transponované do nařízení vlády č. 219/2016 Sb.) pro posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh.

 

Bližší informace o rozsahu způsobilosti je dostupná na stránkách Evropské komise do databáze NANDO:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/