Nové zkušebny

V listopadu 2018 otevíráme dvě nová detašovaná pracoviště v Ostravě a Táboře.