Ztvrdlý beton

  • Stanovení objemové hmotnosti
  • Stanovení pevnosti v tlaku, v tahu za ohybu a prostém tahu, v příčném tahu
  • Stanovení pevnosti betonu Schmidtovými tvrdoměry
  • Stanovení vlhkosti a nasákavosti betonu
  • Stanovení vodotěsnosti
  • Odolnost povrchu betonu proti působení vody a CHRL,
  • Odolnost povrchu betonu proti mrazuvzdornosti
  • Odolnost povrchu betonu proti průsaku tlakovou vodou
  • Zkoušky mezerovitého betonu
  • Stanovení charakteristiky vzduchových pórů v zatvrdlém betonu – Spacing faktor