Asfaltové směsi

  • Odběr vzorků
  • Rozbor asfaltové směsi – extrakce za studena (stanovení obsahu pojiva a kameniva, zrnitost kameniva), rozbor z vývrtů
  • Mezerovitost směsi
  • Stanovení objemové hmotnosti zhutněné a nezhutněné asfaltové směsi