PROJECT MANAGEMENT

 • Inženýrská činnost a stavební management
  • spolupráce na vypracování podkladů přikládaných k návrhu na vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení
  • projednání dokumentace zadání s dotčenými orgány a organizacemi
  • vypracování návrhu na zahájení územního a stavebního řízení a jeho zabezpečení
  • zabezpečení kolaudačního souhlasu
  • účast na zkušebním provozu a garančních zkouškách
 • Technické a ekonomické posouzení projektu
 • Řízení a vyhodnocování stavebních projektů
 • Stavebně expertizní činnosti, stavebně technické průzkumy, diagnostika staveb
 • Expertizní posudky
 • Energetické poradenství
  • energetický audit
  • průkaz energetické náročnosti budov
 • Návrhy sanace a opravy stavebních konstrukcí, stavebních objektů
 • Koordinátor BOZP stavby dle zákona č. 309/2006 Sb.
 • Audit/inspekce projektu (stavby)