KONTROLA KVALITY STAVEB

 • Pasportizace objektů
 • Stavební průzkumy
 • Kontrolní činnost stavebních projektů
 • Nezávislá technická kontrola kvality staveb
 • Technická pomoc při řešení reklamací – posuzování konstrukčních vad a poruch
 • Kontrola dodržení technologického postupu
 • Tvorba kontrolních a zkušebních plánů
 • Inspekce staveb (bytů, bytových domů, komerčních prostor, veřejných staveb, atd.)
 • Zajištění činnosti průběžné kontroly a posuzování kvality staveb prostřednictvím akreditované zkušební laboratoře
 • Poradenství
  • posouzení projektové dokumentace
  • posouzení kvality stavby např. při záměru koupě nemovitosti
 • Vzdělávání v oblasti kvality staveb – pořádání seminářů a konferencí
 • Měření fyzikálních faktorů/akustika prostředí
  • měření osvětlení
  • měření prašnosti v pracovním prostředí
  • měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí
  • měření kročejové a vzduchové neprůzvučnosti
 • Zpracování akustických studií a studií oslunění a osvětlení
 • Pasportizace objektů
  • vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby
  • zdokumentování stavu objektů dotčených výstavbou, rekonstrukcí a modernizací sousedních objektů  (pasportizace trhlin)