ISO 9001 – management kvality (QMS)

Mezinárodně platná norma ISO 9001 byla vytvořena Mezinárodní Organizací pro standardizaci – International Organization for Standardization (ISO), jejímž cílem je stanovovat mezinárodní požadavky pro systém řízení kvality.

 

Potřeby klienta

 • Systém na zvýšení tržeb, zisku,tržního podílu, spokojenosti zákazníků
 • Co nejmenší vynaložené náklady související s řešením reklamací
 • Prokázání stavu vztahu ke kvalitě všech vlastních produktů a služeb

 

Přínosy a užitky

 • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci
 • optimalizace nákladů – redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů
 • možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve státní správě
 • efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost majitelů
 • výrazně výhodný úvěr na základě splnění podmínek pro Získání podpory malého a středního podnikání od MP
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů
 • předcházení problémů z nerespektování nových požadavků norem
 • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu jakosti třetí nezávislou stranou
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů
 • vybudovaný systém reagující pružně na změny požadavků zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.)

 

Proces certifikace

V rámci jednotného akreditačního systému v souladu s Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.765/2008 a ve shodě s požadavky ČSN ISO/IEC 17021-1.