ISO 3834

ISO 3834

Akreditovaný CO č. 3012 QUALIFORM, odboru posuzování shody provádí posouzení shody procesů svařování (certifikační, dozorové i recertifikační činnosti) v souladu s požadavky uvedenými v dokumentu EA-6/02 a požadavky technických norem procesu svařování dle řady norem ČSN EN ISO 3834 a dále posouzení shody procesů svařování dle podle těchto technických norem:

  • ČSN EN ISO 3834-2 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost
  • ČSN EN ISO 3834-3 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní požadavky na jakost
  • ČSN EN ISO 3834-4 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: Základní požadavky na jakost
  • ČSN EN ISO 14554-1 Požadavky na jakost při svařování – Odporové svařování kovových materiálů – Část 1: Vyšší požadavky na jakost
  • ČSN EN ISO 14554-2 Požadavky na jakost při svařování – Odporové svařování kovových materiálů – Část 2: Základní požadavky na jakost
  • ČSN EN 15085-2 Železniční aplikace – Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí – Část 2: Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování
  • ČSN EN ISO 17660-1 Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 1: Nosné svarové spoje
  • ČSN EN ISO 17660-2 Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 2: Nenosné svarové spoje