CERTIFIKACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Systémy řízení jako nástroj pro systematické řízení svých
vnitropodnikových procesů a služeb, zvýšení efektivnosti a výkonnosti, posuzování jejich přidané hodnoty v organizaci.