CERTIFIKACE

Působíme v oblasti posuzování shody a certifikace systému managementu nepřetržitě od roku 1996 v rámci širokého portfolia oborů.

Prostřednictvím akreditovaných certifikačních orgánů č. 3011, č. 3012, autorizované osoby č. 238 a oznámeného subjektu č. 1544 zabezpečujeme objektivní a nestranné posuzování třetí nezávislou stranou v oblastech certifikace systému managementu, certifikace výrobků a poskytování služeb a posuzování shody výrobků a služeb uváděných na trh.

Certifikace kvalifikace dodavatelů

  • Systém certifikovaných stavebních dodavatelů