Způsobilost

ZPŮSOBILOST


SPOLEČNOST QUALIFORM, a.s.

je zapsána jako znalecký ústav v oboru ekonomika a stavebnictví do seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR

je Autorizovanou osobou č. 238 a Oznámeným subjektem 1544 ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, v rozsahu udělených autorizací ÚNMZ