Seminář Jak uchopit GDPR

5. února 2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář

Jak uchopit GDPR v praxi

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s pokrokem při řešení problematiky zpracování osobních údajů v podmínkách nové evropské regulace, kterou představuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016 (GDPR) a Směrnice č. 680/2016.

Součástí semináře jsou informace o aktuální legislativě a jejich možných dopadech, které se problematiky zpracování osobních údajů dotýkají.

Seminář je určen pro manažery, personální pracovníky a vedoucí pracovníky společnosti.

Seminář se uskuteční v těchto termínech:
14.3.2018 - BRNO, Střední škola polytechnická, Jílová 36g
16.3.2018 - PRAHA, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a

Časový harmonogram:
08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 10:15 GDPR obecně – legislativa, definice, principy
10:15 – 10:30 Přestávka s občerstvením
10:30 – 12:00 GDPR prakticky – jak na to, pravidla a povinnosti 
12:00 – 12:15 Diskuze a dotazy
12:15 – 12:45 Oběd
12:45 – 13:30 Rizika a jejich možné dopady – příklady z praxe
13:30 – 14:00 Diskuze a závěr
Přihlásit se můžete buď elektronicky na  http://www.qualiform.cz/seminare/ 
nebo si ZDE můžete stáhnou přihlášku ve formátu .pdf  a zaslat poštou nebo e-mailem.

Přihlášku zasílejte nejpozději do 9. 3. 2018.
na adresu: QUALIFORM, a.s., Mlaty 8, 642 00 Brno
nebo na e-mail: keprtova@qualiform.cz; tel. +420 724 527 946


ZpětQUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Seminář Jak uchopit GDPR

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář Více...

Nová pravidla ochrany osobních údajů (GDPR)

Od 25. května 2018 začnou platit nová pravidla ochrany osobních údajů.  Více...

Archív