Zeminy a podkladní vrstvy vozovek

Laboratorní zkoušky

 • stanovení zrnitosti zemin
 • laboratorní stanovení vlhkosti zemin
 • laboratorní stanovení meze plasticity zemin
 • laboratorní stanovení meze tekutosti zemin
 • laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin
 • stanovení pevnosti v prostém tlaku stabilizovaných podkladních vrstev vozovek na válcích
 • odolnosti stabilizované podkladní vrstvy vozovek proti mrazu a vodě
 • laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin (Proctorova standardní a modifikovaná zkouška)
 • laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR)

Polní zkoušky

 • statická zatěžovací zkouška
 • lehká dynamická zkouška
 • míra zhutnění zemin a sypanin „in situ“ 
 • měření podélné a příčné nerovnosti latí
 • průkazní zkoušky na zlepšené zeminy

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz