Výrobky cihlářské a keramické

  • vzhled
  • rozměr
  • nasákavost
  • stanovení pevnosti v tlaku, v tahu za ohybu
  • stanovení rovinnosti hran a ploch
  • zkouška výskytu cicvárů a zkouška náchylnosti k tvorbě výkvětů (cihelné výrobky)
  • prosákavost pálené krytiny
  • zkoušky cihelných výrobků pro vodorovné konstrukce (desky Hurdis)

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz