Stavební akustika

 • Vzduchová neprůzvučnost

Provádíme měření vzduchové neprůzvučnosti příček, oken a dveří ke kolaudacím, stavebním povolením a na základě stížností. Jedná se o ověření zvukové izolace jednotlivých konstrukcí, která je popsána hodnotou vzduchové neprůzvučnosti konstrukce (udává např. přenos hlasu, hry dětí, hudby danou konstrukcí, apod.). Provádíme zjištěné hodnoty vzduchové neprůzvučnosti s normovou hodnotou, případně návrh protihlukových úprav na zvýšení neprůzvučnosti - zvukové izolace dané konstrukce.

Měření je realizováno v těchto oblastech:

  • vzduchová neprůzvučnost stropů a příček mezi byty - požadavek ke kolaudacím v novostavbách, půdních vestavbách, řadových domech, apod.
  • vzduchová neprůzvučnost stropů a příček mezi provozovnou (např. restaurací) a sousedícími chráněnými prostory (např. byty) - požadavek ke kolaudacím
  • měření na základě stížností na nízkou zvukovou izolací mezibytových příček a stropů, příček mezi chodbou domu a bytem, apod. Hluk šířící se z sousedících prostor (hlasy, zvuky televize apod.) to vše právě postihne vzduchová neprůzvučnost. Zjištěné hodnoty vzduchové neprůzvučnosti musí dle zákona splňovat požadavky dané normou, tato měření neprůzvučnosti slouží jako podklad pro uplatnění stížností. Součástí protokolu je i návrh odhlučnění na zvýšení zvukové izolace dané konstrukce
  • vzduchová neprůzvučnost stropů a příček mezi kancelářemi
  • vzduchová neprůzvučnost stropů a příček strojovnami a chráněnými prostory (byty, kancelářemi, apod.)
  • návrh odhlučnění - zvýšení vzduchové neprůzvučnosti (zvukové izolace) příček a stropů

 

 • Kročejová neprůzvučnost

Provádíme měření kročejové neprůzvučnosti podlahových konstrukcí ke kolaudacím, stavebním povolením a na základě stížností. Kročejová neprůzvučnost postihuje míru přenosu hluku chůze po podlaze, z posouvání židlí, apod. (kročejový hluk)

Měření je realizováno v těchto oblastech:

  • kročejová neprůzvučnost stropů a podlah mezi byty - požadavek ke kolaudacím v novostavbách, půdních vestavbách, řadových domech apod.
  • kročejová neprůzvučnost stropů a podlah mezi provozovnou (např. restaurací) a sousedícími chráněnými prostory (např. byty) - požadavek ke kolaudacím
  • měření kročejové neprůzvučnosti na základě stížností na slyšení kroků, šoupání židlí od sousedů či provozoven
  • měření kročejové neprůzvučnosti na základě stížností na slyšení kroků na chodbách domu, či chůzi po schodištích (kročejový hluk)
  • návrh odhlučnění - zvýšení kročejové neprůzvučnosti konstrukcí
Kontaktní osoba:

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D 
hlavní specialista na akustiku
předseda představenstva 
GSM: +420 602 115 450
rubas@qualiform.cz


Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz