Kamenivo

  • stanovení zrnitosti
  • stanovení objemové hmotnosti
  • stanovení vlhkosti (vysušením do ustálené hmotnosti)
  • stanovení nasákavosti
  • stanovení tvarového indexu
  • stanovení odplavitelných částic
  • stanovení ekvivalentu písku
  • stanovení míry zahlinění absorpcí methylenové modře
  • stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
  • stanovení humusovitosti

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz