Čerstvý a ztvrdlý beton

Betonová směs

 • návrhy receptur
 • průkazní a kontrolní zkoušky
 • stanovení konzistence, zpracovatelnosti
 • stanovení obsahu vzduchu
 • stanovení obsahu složek směsi
 • stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu
 • stanovení tuhnutí betonu
 • zpětný rozbor betonové směsi rozplavením
 • odběry na stavbách

Ztvrdlý beton

 • integrita pilot
 • stanovení objemové hmotnosti
 • stanovení pevnosti v tlaku, v tahu za ohybu a prostém tahu, v příčném tahu
 • stanovení pevnosti betonu Schmidtovými tvrdoměry
 • stanovení obrusnosti betonu
 • stanovení statického modulu pružnosti betonu v tlaku
 • stanovení vlhkosti a nasákavosti betonu
 • stanovení vodotěsnosti
 • odolnost povrchu betonu proti působení vody a CHRL, mrazuvzdornosti, průsaku tlakovou vodou
 • posouzení jakosti betonu v konstrukciNewsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz