Cement a popílek

  • stanovení normální konzistence
  • stanovení objemové stálosti koláčkovou zkouškou
  • stanovení objemové stálosti dilatometrickou zkouškou
  • stanovení počátku a doby tuhnutí
  • pevnost v tlaku a tahu ohybem
  • stanovení objemové stálosti dilatometrickou zkouškou
  • index účinnosti popílku

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz