Betonové a železobetonové konstrukce a výrobky

Betonové konstrukce

 • posouzení jakosti betonu v konstrukci
 • pevnosti betonu (nedestruktivně, z vývrtů nebo výřezů)
 • pevnost v tahu povrchových vrstev
 • přilnavost vrstev
 • nepropustnost vrstev na mostovkách

Výrobky betonové(krytina, tvárnice, obrubníky, dlažba, dlaždice)

 • vzhled
 • rozměr
 • únosnost
 • stanovení objemové hmotnosti
 • odolnost proti mrazu
 • stanovení pevnosti v tlaku, v tahu za ohybu a příčném tahu
 • nasákavosti
 • odolnost proti působení vody a CHRL, mrazuvzdornosti
 • obrusnost

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz