Asfaltové směsi

  • odběr vzorků
  • rozbor asfaltové směsi - extrakce za studena (stanovení obsahu pojiva a kameniva, zrnitost kameniva), rozbor vývrtů
  • Marshallova zkouška (stabilita, přetvoření)
  • spojení vrstev dle Leutnera-usmyknutí
  • stanovení objemové hmotnosti zhutněné a nezhutněné asfaltové směsi
  • stanovení mezerovitosti
  • měření rovinatosti - lať, planograf

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Seminář Jak uchopit GDPR

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář Více...

Nová pravidla ochrany osobních údajů (GDPR)

Od 25. května 2018 začnou platit nová pravidla ochrany osobních údajů.  Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz