Zkušebnictví

Akreditované zkušebny stavebních hmot QUALIFORM, a.s. zabezpečují objektivní, nezávislé a kvalifikované zkušební činnosti v oblastech provádění fyzikálních a mechanických zkoušek a definovaných postupů vzorkování:
 • betonové a železobetonové konstrukce
 • čerstvý a ztvrdlý beton
 • zeminy
 • kamenivo 
 • malty a injektážní malty    
 • maltoviny a lepidla pro keramické obklady 
 • cement a popílek
 • cihlářské a keramické výrobky
 • asfaltové směsi
 • povrchové úpravy
 • tyče do betonů a svary

Vzorkování

 • odběr vzorků čerstvého betonu
 • odběr vzorků kameniva
 • odběr vývrtů z konstrukce 
 • odběr vzorků asfaltové směsi
 • geotechnické vzorkování zemin

Stavební akustika

 • vzduchová neprůzvučnost
  • kolaudační a ověřovací měření
  • měření na základě stížností, atd.
  • návrhy odhlučnění
 • kročejová neprůzvučnost
  • kolaudační a ověřovací měření
  • měření na základě stížností, atd.
  • návrh odhlučnění

Měření fyzikálních faktorů

 • měření osvětlení a jasů
  • kolaudační a ověřovací měření
  • měření světelně-technických parametrů umělého osvětlení
 • měření prašnosti v pracovním prostředí
  • měření celkové prašnosti v pracovním prostředí
  • měření pro potřeby kategorizace prací
 • měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí
  • pracovní prostředí např.: kategorizace prací, technická měření periodická měření, atd.
  • mimopracovní prostředí např.: hluk z dopravy, průmyslových celků a provozů atd.
  • stavební akustika

Zkušebna provádí zkoušky podle vydaných platných zkušebních norem. Po dohodě se zákazníkem jsme schopni provést zkoušení i podle jiných zkušebních postupů. Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1008 se zavázala k dodržování Etického kodexu.

Přínosy a užitky pro klienta

Veškeré výše uvedené práce jsou prováděny pracovníky s dlouholetou praxí a hlubokými znalostmi a zkušenostmi v oboru diagnostických a geotechnických prací a laboratorních prací.Laboratorní práce jsou prováděny akreditovanými zkušebnami, které jsou rozmístěny v Čechách a na Moravě.K dispozici jsou rovněž mobilní akreditované laboratoře, které je možno umístit na jakoukoli větší stavbu v ČR i v zahraničí.

Aktuální OSVĚDČENÍ O AKREDITACI ke stažení:

Osvědčení 2014
 

Ředitel úseku zkušebnictví

Ing. Petr Vymyslický
tel: +420 721 748 040
vymyslicky@qualiform.cz

Pobočky

OBLAST VÝCHOD

Brno
Mlaty 672/8
642 00 Brno - Bosonohy
Lenka Horníčková
tel: +420 602 772 063
hornickova@qualiform.cz

Olomouc
Pavelkova 598/11
779 00 Olomouc
Vladan Táborský
tel: +420 724 774 687
taborsky@qualiform.cz

Valašské Meziříčí
Jiráskova 613/13
757 01 Valašské Meziříčí
Bc. Zbyněk Skoupil
tel: +420 723 901 335
skoupil@qualiform.cz

mobilní laboratoř Slovensko
  
Ing. Petr Vymyslický
tel: +421 948 045 168
vymyslicky@qualiform.cz

OBLAST ZÁPAD

Praha
Prosecká 412/74
190 00 Praha 9
Jan Kroutil
tel: +420 602 543 771
kroutil@qualiform.cz

Hradec Králové
Koutníkova 171
503 01 Hradec Králové
Ing. Helena Zetková
tel: +420 606 780 201
zetkova@qualiform.cz

České Budějovice
Čechova 59
370 65 České Budějovice
Ing. Tomáš Švestka
tel: +420 724 032 616
svestka@qualiform.cz

Teplice
Tolstého 447
415 03 Teplice
Lukáš Mergl
tel: +420 602 702 776
mergl@qualiform.cz
ico
Propagační leták
Stahnout zde
ico
Pracoviště a kontaktní osoby
Stahnout zde
ico
Měření fyzikálních faktorů
Stahnout zde


Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Seminář Jak uchopit GDPR

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář Více...

Nová pravidla ochrany osobních údajů (GDPR)

Od 25. května 2018 začnou platit nová pravidla ochrany osobních údajů.  Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz