Znalectví

 • Zpracovávání znaleckých posudků a odborných posudků v oblasti stavebnictví (vady a poruchy staveb, nedodělky a rozsah škod) - odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské,
 • Zpracovávání znaleckých posudků a odborných posudků v oblasti ekonomiky (oceňování ve stavebnictví, stavebních prací):
  • ocenění provedených stavebních prací – rozestavěnost, nedokončené dílo
  • ocenění zhodnocení stavby provedenými stavebními pracemi
  • stanovení nákladů na opravy zjištěných vad a poruch staveb
  • stanovení výše náhrady škody (majetkové újmy) za vadné dílo a nedodělky
  • stanovení slevy z ceny díla z titulu vad a nedodělků
  • ocenění nemovitého majetku (stanovení obvyklé – tržní – ceny nemovitostí, stanovení ceny dle cenového předpisu, reprodukční a věcné hodnoty staveb)
 • Zpracování revizních znaleckých posudků – využití práva na druhý názor
 • Kvalifikovaná podpora v soudních sporech, rozhodčích řízeních a mimosoudních vyrovnání

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Kadlecová
odbor znalectví
tel.: +420 547 422 513
mobil: +420 602 742 944
kadlecova@qualiform.cz   

 
          

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz