Project management

 • Inženýrská činnost a stavební management:
  • spolupráce na vypracování podkladů přikládaných k návrhu na vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení
  • projednání dokumentace zadání s dotčenými orgány a organizacemi
  • vypracování návrhu na zahájení územního a stavebního řízení a jeho zabezpečení
  • zabezpečení kolaudačního souhlasu
  • účast na zkušebním provozu a garančních zkouškách
 • Technické a ekonomické posouzení projektu
 • Řízení a vyhodnocování stavebních projektů
 • Stavebně expertizní činnosti, stavebně technické průzkumy, diagnostika staveb
 • Expertizní posudky
 • Energetické poradenství:
  • energetický audit
  • průkaz energetické náročnosti budov
 • Návrhy sanace a opravy stavebních konstrukcí, stavebních objektů
 • Organizace výběrových řízení
 • Koordinátor BOZP stavby dle zákona č. 309/2006 Sb.
 • Audit/inspekce projektu (stavby)

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Kadlecová
odbor project managementu
tel.: +420 547 422 513
mobil: +420 602 742 944

 
          

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz