Kontrola kvality staveb

 • Kontrolní činnost stavebních projektů
 • Nezávislá technická kontrola kvality staveb
 • Technická pomoc při řešení reklamací – posuzování konstrukčních vad a poruch
 • Kontrola dodržení technologického postupu
 • Tvorba kontrolních a zkušebních plánů
 • Inspekce staveb (bytů, bytových domů, komerčních prostor, veřejných staveb, atd.)
 • Zajištění činnosti průběžné kontroly a posuzování kvality staveb prostřednictvím akreditované zkušební laboratoře
 • Poradenství:
  • posouzení projektové dokumentace
  • posouzení kvality stavby např. při záměru koupě nemovitosti
 • Vzdělávání v oblasti kvality staveb – pořádání seminářů a konferencí
 • Měření fyzikálních faktorů/akustika prostředí:
  • měření osvětlení
  • měření prašnosti v pracovním prostředí
  • měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí
  • měření kročejové a vzduchové neprůzvučnosti
 • Zpracování akustických studií a studií oslunění a osvětlení
 • Pasportizace objektů:
  • vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby
  • zdokumentování stavu objektů dotčených výstavbou, rekonstrukcí a modernizací sousedních objektů  (pasportizace trhlin).

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Kadlecová
odbor kontroly kvality staveb
tel.: +420 547 422 513
mobil: +420 602 742 944
kadlecova@qualiform.cz   

 
          

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz