Certifikace stavebních výrobků

Certifikační orgán č. 3012 akreditovaný ČIA

Předmět akreditace: Certifikace výrobků v oblasti stavebnictví a provádění certifikace dodavatelů staveb pro veřejnou zakázku v systému certifikovaných stavebních dodavatelů v rozsahu přílohy osvědčení o akreditaci.
 
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků provádí certifikaci systémů řízení výroby a výrobků oblasti stavebnictví. Je akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle evropské normy ČSN EN 45011. Certifikáty vydané certifikačním orgánem slouží v komerční oblasti především ke zvýšení prestiže organizace na trhu. Vydaný certifikát má obvykle platnost 3 roky. Každý rok je ze strany Certifikačního orgánu prováděn u držitele certifikátu dozor nad plněním podmínek platnosti certifikátu. Držitel platného certifikátu je oprávněn v rámci podmínek uvedených v uzavřené licenční smlouvě používat certifikát a logo certifikačního orgánu k vyjádření dosažené přiměřené důvěry třetí strany. Certifikační orgán provádí opakované hodnocení výrobků v případě, že dojde ke změnám v systému řízení výroby ovlivňujícím vlastnosti výrobků, ke změně technických specifikací nebo významným změnám ve vlastnictví, organizační struktuře nebo vedení organizace. Seznam vydaných certifikátů je na vyžádání k dispozici u MK certifikačního orgánu.

Osvědčeno pro stavbuCO č. 3012 společnosti QUALIFORM, a.s. je na základě uzavřené smlouvy se Svazem zkušeben pro výstavbu pověřen k činnostem v certifikačním systému pro udělování licence pro používání značky shody "OSVĚDČENO PRO STAVBU" v následujícím rozsahu.

Certifikační systém pro udělování této značky shody je koncipován jako dobrovolný, otevřený certifikační systém stavebních výrobků, v rámci kterého je posuzována vhodnost stavebních výrobků ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a dalších technických předpisů České republiky. Oprávněný subjekt může na žádost výrobce, dovozce nebo distributora posoudit, zda konkrétní výrobek, právoplatně uvedený na český trh, je také vhodný k zamýšlenému použití ve stavbě na území České republiky.

Popis certifikačního systému pro udělování licence, používání značky a pravidla pro udělování licence pro používání značky včetně formuláře "Žádosti o vydání Osvědčení pro stavbu" a grafické provedení značky jsou ke stažení na http://www.szv.cz/download.php.

Kontaktní osoba:

Ing. Alan Malec
ředitel odboru posuzování shody
mobil: +420 606 618 515
malec@qualiform.cz   

 
ico
žádost o certifikaci výrobků
Stahnout zde
ico
žádost o vydání Osvědčení pro stavbu
Stahnout zde
ico
Propagační leták
Stahnout zde


Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz