Certifikace provádění kovových konstrukcí

EN 1090-2,3

Akreditovaný CO č. 3012 QUALIFORM, odboru posuzování shody dále provádí certifikaci provádění kovových konstrukcí podle:
  • ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
  • ČSN EN 1090-3 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce
  • ČSN 73 2603 Ocelové mostní konstrukce – Doplňující specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky
  • ČSN 73 2604 Ocelové mostní konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb
Certifikáty se vydávají výrobci pro třídu provedení konstrukce (dílu): EXC1, EXC2, EXC3, EXC4. Třídu provedení stanovuje projektant ve spolupráci s budoucím uživatelem konstrukce. Požadavky na provedení kovové konstrukce jsou potom odstupňovány podle stanovené třídy provedení. Třída provedení může být odlišná pro části konstrukce i její jednotlivé díly.
 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Alan Malec
ředitel odboru posuzování shody
mobil: +420 606 618 515
malec@qualiform.cz   

 
ico
žádost o certifikaci procesu provádění kovových konstrukcí
Stahnout zde
ico
Propagační leták
Stahnout zde


Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz