Certifikace procesu svařování

ISO 3834, ISO 14554, ISO 17660

Akreditovaný CO č. 3012 QUALIFORM, odboru posuzování shody provádí posouzení shody procesů svařování (certifikační, dozorové i recertifikační činnosti) v souladu s požadavky uvedenými v dokumentu EA-6/02 a požadavky technických norem procesu svařování dle řady norem ČSN EN ISO 3834 a dále posouzení shody procesů svařování dle podle těchto technických norem:
  • ČSN EN ISO 3834-2 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost
  • ČSN EN ISO 3834-3 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní požadavky na jakost
  • ČSN EN ISO 3834-4 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: Základní požadavky na jakost
  • ČSN EN ISO 14554-1 Požadavky na jakost při svařování – Odporové svařování kovových materiálů – Část 1: Vyšší požadavky na jakost
  • ČSN EN ISO 14554-2 Požadavky na jakost při svařování – Odporové svařování kovových materiálů – Část 2: Základní požadavky na jakost
  • ČSN EN 15085-2 Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 2: Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování
  • ČSN EN ISO 17660-1 Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 1: Nosné svarové spoje
  • ČSN EN ISO 17660-2 Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 2: Nenosné svarové spoje
Jednou z možností jak dokladovat splnění těchto požadavků zadavateli je posouzení schopnosti zhotovitele (dodavatele) ke svařování – certifikace procesu svařování akreditovaným certifikačním orgánem, která přispěje k uplatnění výrobků v oblastech, kde se naplňování požadavků na procesy svařování ve výrobě stává základní podmínkou výběrových řízení (např. oblast tlakových zařízení, stavebních ocelových konstrukcí, železničních kolejových vozidel apod.), ke zvýšení konkurenceschopnosti důvěryhodnosti a spolehlivosti ve vztahu k zákazníkům.
 
   

Kontaktní osoba:

Ing. Alan Malec
ředitel odboru posuzování shody
mobil: +420 606 618 515
malec@qualiform.cz   

 
  
ico
žádost o certifikaci svařování
Stahnout zde


Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz