Certifikace kvalifikace dodavatelů pro veřejné zakázky

Certifikační orgán č. 3012 akreditovaný ČIA

Předmět akreditace: Certifikace výrobků v oblasti stavebnictví a provádění certifikace dodavatelů staveb pro veřejnou zakázku v systému certifikovaných stavebních dodavatelů v rozsahu přílohy osvědčení o akreditaci (strana 15).

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách definuje systém certifikovaných dodavatelů pro všechny druhy veřejných zakázek. Cílem certifikace je zajistit, aby kvalifikovaní dodavatelé byli certifikováni v souladu s kvalifikačními předpoklady tohoto zákona. Správcem systému certifikovaných stavebních dodavatelů (SCSD) se stal rozhodnutím MMR Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS).
 
V rámci SCSD (garantovaného správcem systému SPS) kvalifikační orgán, který je součástí akreditovaného certifikačního orgánu č. 3012:
  • byl pověřen SPS k certifikaci kvalifikovaných firem působících v oblasti stavebnictví v celém rozsahu nomenklatury stavebních činností
  • provádí činnosti spojené s posouzením, zda žadatel o certifikaci splňuje základní, profesní, ekonomické a finanční a technické kvalifikační předpoklady, tj. je způsobilý provádět a řídit realizaci přesně specifikovaných stavebních děl a stavebních činností, zda je finančně a ekonomicky důvěryhodný, tj. způsobilý plnit své smluvní závazky a podmínky nabízené v návrhu svých smluv na provádění stavebních děl, a vydává o tom žadateli certifikát
Pravidla systému PS 001 - PS 007, včetně nomenklatury stavebních činností a seznam registrovaných certifikovaných stavebních dodavatelů, jsou uveřejněny na webových stránkách správce SCSD. Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci SCSD, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Certifikační orgán pro kvalifikaci předává dokumenty z provedeného posouzení správci systému, který certifikovaného stavebního dodavatele zveřejňuje v registru včetně rozsahu jeho certifikace.

Kontaktní osoba:

Ing. Alan Malec
ředitel odboru posuzování shody
mobil: +420 606 618 515
malec@qualiform.cz   

 
ico
žádost o výkon CSD
Stahnout zde
ico
dotazník CSD
Stahnout zde


Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz