Certifikace kvalifikace dodavatelů pro veřejné zakázky

Certifikační orgán č. 3012 akreditovaný ČIA

Předmět akreditace: Certifikace výrobků v oblasti stavebnictví a provádění certifikace dodavatelů staveb pro veřejnou zakázku v systému certifikovaných stavebních dodavatelů v rozsahu přílohy osvědčení o akreditaci.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách definuje systém certifikovaných dodavatelů pro všechny druhy veřejných zakázek. Cílem certifikace je zajistit, aby kvalifikovaní dodavatelé byli certifikováni v souladu s kvalifikačními předpoklady tohoto zákona. Správcem systému certifikovaných stavebních dodavatelů (SCSD) se stal rozhodnutím MMR Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS).
 
V rámci SCSD (garantovaného správcem systému SPS) kvalifikační orgán, který je součástí akreditovaného certifikačního orgánu č. 3012:
  • byl pověřen SPS k certifikaci kvalifikovaných firem působících v oblasti stavebnictví v celém rozsahu nomenklatury stavebních činností
  • provádí činnosti spojené s posouzením, zda žadatel o certifikaci splňuje základní, profesní, ekonomické a finanční a technické kvalifikační předpoklady, tj. je způsobilý provádět a řídit realizaci přesně specifikovaných stavebních děl a stavebních činností, zda je finančně a ekonomicky důvěryhodný, tj. způsobilý plnit své smluvní závazky a podmínky nabízené v návrhu svých smluv na provádění stavebních děl, a vydává o tom žadateli certifikát
Pravidla systému PS 001 - PS 008, včetně nomenklatury stavebních činností a seznam registrovaných certifikovaných stavebních dodavatelů, jsou uveřejněny na webových stránkách správce SCSD www.sps.cz. Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci SCSD, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Certifikační orgán pro kvalifikaci předává dokumenty z provedeného posouzení správci systému, který certifikovaného stavebního dodavatele zveřejňuje v registru včetně rozsahu jeho certifikace.

Kontaktní osoba:

Ing. Alan Malec
ředitel odboru posuzování shody
mobil: +420 606 618 515
malec@qualiform.cz   

 
ico
žádost o výkon COK
Stahnout zde
ico
dotazník COK
Stahnout zde
ico
informace COK pro první certifikaci
Stahnout zde
ico
informace COK pro opakovanou certifikaci
Stahnout zde


Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Seminář Jak uchopit GDPR

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář Více...

Nová pravidla ochrany osobních údajů (GDPR)

Od 25. května 2018 začnou platit nová pravidla ochrany osobních údajů.  Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz