Posuzování shody

Posuzování shody zahrnuje činnost:
  • Oznámený subjekt 1544 (oprávněný k činnostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh)
  • Autorizované osoby č. 238 ( podle NV č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb.) 
  • Akreditovaného certifikačního orgánu, který poskytuje svoje služby v oblasti posuzování shody stanovených výrobků pro stavby a certifikace výrobků pro stavebnictví a strojírenství, procesů a stavebních dodavatelů.
Dále provádí certifikaci procesů svařování, procesu provádění kovových konstrukcí a certifikaci dodavatelů staveb pro veřejnou zakázku v systému certifikovaných stavebních dodavatelů.

Akreditovaný certifikační orgán č. 3012 se zavázal k dodržování Etického kodexu.

Osvědčeno pro stavbu

CO č.3012 společnosti QUALIFORM, a.s. je na základě uzavřené smlouvy se Svazem zkušeben pro výstavbu pověřen k činnostem v certifikačním systému pro udělování licence pro používání značky shody „OSVĚDČENO PRO STAVBU“.

Osvědčeno pro stavbuOsvědčení o akreditaci Příloha osvědčení o akreditace 

Autorizace

Kontaktní osoba:

Ing. Alan Malec
ředitel odboru posuzování shody
mobil: +420 606 618 515
malec@qualiform.cz   
 
 

Certifikové organizace    
ico
Etický kodex COV
Stahnout zde
ico
B09 - Vyřizování námitek, odvolání a stížností
Stahnout zde
ico
B10_V - Základní informace o činnostech COV
Stahnout zde


Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz