„Požadavky systému kritických bodů (HACCP)“ dle věstníku MZe ČR

Přínosy posouzení:

Potravinové právo sleduje jeden nebo více obecných cílů vysoké úrovně ochrany lidského života a zdraví a ochrany zájmů spotřebitelů, včetně poctivého jednání v obchodu s potravinami. Jedním z nástrojů pro zajištění bezpečnosti potravin je implementace principů HACCP (Analýza nebezpečí a kontrolní kritické body). K ověření funkčnosti a účinnosti zavedeného systému HACCP může provozovatel potravinářského podniku požádat o certifikaci tohoto systému.
Certifikace systému HACCP je dobrovolná činnost, kterou provozovatel potravinářského podniku dokazuje splnění požadavků určitého standardu nad obvyklý rámec vyžadovaný národní i evropskou legislativou.


Proces certifikace

V rámci jednotného akreditačního systému v souladu s Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.765/2008 a ve shodě s požadavky ČSN ISO/IEC 17021-1.

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Svobodník, EurChem
ředitel odboru certifikace
tel.: +420 547 422 515 
mobil: +420 724 305 939
svobodnik@qualiform.cz   
 
 
 
 
 
 
 
ico
Žádost o posouzení SM
Stahnout zde
ico
Dotazník HACCP
Stahnout zde


Certifikové organizace

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz