Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

OHSAS 18001:2007  (HSMS)

Norma OHSAS 18001 navazuje svojí povahou na normy ISO 9001 a ISO 14001. Norma popisuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Norma vyžaduje, aby společnost definovala cíle v oblasti řízení rizik souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci a vytvořila systém managementu nezbytný k jejich dosažení.


Potřeby klienta

 • Zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Systém na zvýšení spokojenosti zaměstnanců 
 • Úspory nákladů s případnými nehodami na pracovišti
 • Zvýšení produktivity práce

Přínosy a užitky

 • prokázání závazku k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením
 • prokázání systematického omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace 
 • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů 
 • zvýšení výkonnosti a následné snížení nehodovosti a prostojů při práci 
 • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti 
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 • vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn

Proces certifikace

V rámci jednotného akreditačního systému v souladu s Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.765/2008 a ve shodě s požadavky ČSN ISO/IEC 17021-1.

    

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Svobodník, EurChem
ředitel odboru certifikace
tel.: +420 547 422 515 
mobil: +420 724 305 939
svobodnik@qualiform.cz   
 
 
 
 
 
 
 
   
ico
Dotazník OHSAS 18001
Stahnout zde
ico
Žádost o posouzení SM/ověření EMAS
Stahnout zde
ico
Informace o certifikaci OHSAS 18001
Stahnout zde


Certifikové organizace

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz