Management bezpečnosti informací 

ISO / IEC 27001 (ISMS)

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zákazníků na zabezpečení informací v organizacích byla zpracována a následně využívána k certifikaci třetí stranou mezinárodní norma pro systém managementu bezpečnosti informací  ISO/IEC 27001. Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Uplatňování těchto požadavků přispívá k  trvalé ochraně informačních aktiv. Cílem je poskytnout záruku svým partnerům o dostatečné úrovni zabezpečení firemních informací.


Potřeby klienta

 • Zvýšení bezpečnosti při nakládání s informacemi ve společnosti
 • Zvýšení důvěryhodnosti mezi obchodními partnery
 • Systém na zvýšení tržeb, zisku, tržního podílu, spokojenosti zákazníků
 • Zabezpečení trvalé kontinuity podnikání nebo realizace činností

Přínosy a užitky

 • zavedení systémového přístupu do řízení bezpečnosti informací
 • zdokonalené postupy zajištění důvěrnosti v souladu s platnou legislativou (obchodní tajemství, finanční a daňové tajemství, osobní údaje, utajované skutečnosti, …) 
 • redukce rizika hackerského útoku na firemní síť a počítače 
 • rychlejší a jednodušší obnova po útoku a zvýšená schopnost „přežít“ havárii 
 • podstatné zvýšení důvěryhodnosti firmy a tím snadnější pronikání na nové trhy v EU
 • identifikace rizik a nástroj pro jejich eliminaci a řízení
 • zvýšení vzájemné důvěry mezi obchodními partnery 
 • minimalizace rizika ekonomických ztrát souvisejících se selháním techniky

Proces certifikace

V rámci jednotného akreditačního systému v souladu s Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.765/2008 a ve shodě s požadavky ČSN ISO/IEC 17021-1 spolu s ČSN ISO/IEC 27006:2016.


Kontaktní osoba:

Ing. Jan Svobodník, EurChem
ředitel odboru certifikace
tel.: +420 547 422 515 
mobil: +420 724 305 939
svobodnik@qualiform.cz   
 
 
 
 
 
 
 
 
ico
Dotazník ISMS
Stahnout zde
ico
Žádost o posouzení SM/ověření EMAS
Stahnout zde
ico
Informace o certifikaci ISO/IEC 27001
Stahnout zde


Certifikové organizace

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz