Management hospodaření s energií 

ISO 50001:2011

Norma ISO 50001 specifikuje systém managementu hospodaření s energií tak, aby organizace stanovila a zavedla politiku a cíle, které jsou v souladu s legislativními požadavky a vycházejí z potřeb organizace. Norma je určena pro všechny segmenty, velikosti organizací a to bez ohledu na jejich geografické a společenské podmínky.

 

Potřeby klienta

 • Minimalizace neefektivní spotřeby energie, snižování energetické náročnosti realizovaných činností
 • Šetření nákladů souvisejících s energetickou náročností realizovaných činností
 • Systém na zvýšení tržeb, zisku, tržního podílu, spokojenosti zákazníků
 • Zvýšení kvality a odpovědnosti za negativní dopady na životní prostředí

Přínosy a užitky

 • předpoklady minimalizace ztrát a neefektivní spotřeby energií při realizovaných činnostech
 • udržitelnost úspěšnosti a kontinuita podnikání
 • vyšší adaptabilitu, flexibilitu, vnímavost k prostředí, ve kterém se organizace pohybuje v souvislosti se spotřebou jednotlivých druhů energií
 • postupy pro zajištění zvýšení energetické účinnosti při realizaci procesů a souladu s platnou legislativou
 • dosahování i cílů, které jsou měřítkem vyspělosti systému řízení
 • trvalé uspokojování potřeb a očekávání zainteresovaných stran
 • příspěvek ke snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systémového přístupu k managementu energií

Proces certifikace

V rámci jednotného akreditačního systému v souladu s Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.765/2008 a ve shodě s požadavky ČSN ISO/IEC 17021-1 spolu s ČSN EN ISO 50003:2015.


Kontaktní osoba:

Ing. Jan Svobodník, EurChem
ředitel odboru certifikace
tel.: +420 547 422 515 
mobil: +420 724 305 939
svobodnik@qualiform.cz   
 
 
 
 
 
 
 
  
ico
Žádost o posouzení SM/ověření EMAS
Stahnout zde
ico
Dotazník EnSM 50001
Stahnout zde
ico
Informace o certifikaci ISO 50001
Stahnout zde


Certifikové organizace

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz