Environmentální management 

ISO 14001:2015 (EMS)

Mezinárodně uznávaná norma ISO 14001 zahrnuje stěžejní prvky účinného systému environmentálního managementu. Aplikovatelný je jak pro sektor služeb, tak pro výrobní společnosti. Norma popisuje požadavky na systém řízení firem, který umožňuje snižovat environmentální dopady spojené s fungováním organizací. Norma požaduje, aby společnost definovala environmentální cíle a vytvořila systém managementu nezbytný k jejich dosažení.

Potřeby klienta

 • Systém na zvýšení tržeb, zisku, tržního podílu, spokojenosti zákazníků
 • Zvýšení kvality a odpovědnosti za životní prostředí při realizovaných činnostech
 • Prokázání stavu vztahu k životnímu prostředí obchodním partnerům a všem ostatním stranám

Přínosy a užitky

 • uvědomování si vlastní odpovědnosti za životní prostředí
 • vyšší záruky o plnění právních a jiných požadavků 
 • zajištění a vylepšení péče o životní prostředí 
 • včasné rozpoznání problémů s prostředím
 • zprůhlednění a snížení rizik, které mají vliv na životní prostředí 
 • motivace zaměstnanců 
 • konkurenční výhoda 
 • nástroj řízení, vhodné využívání zdrojů
 • Profil / Image

Proces certifikace

V rámci jednotného akreditačního systému v souladu s Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.765/2008 a ve shodě s požadavky ČSN ISO/IEC 17021-1.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Svobodník, EurChem
ředitel odboru certifikace
tel.: +420 547 422 515 
mobil: +420 724 305 939
svobodnik@qualiform.cz   
 
 
 
 
 
 
 

ico
Dotazník EMS
Stahnout zde
ico
Žádost o posouzení SM/ověření EMAS
Stahnout zde
ico
Informace o certifikaci ISO 14001
Stahnout zde


Certifikové organizace

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz