Certifikace

Akreditovaný certifikační orgán č. 3011

Působí v oblasti certifikace systémů managementu již od roku 1996. Provádí audity zavedených systémů managementu, buď jednotlivých nebo i integrovaných . Rozsah certifikace jednotlivých systémů managementu je velmi široký.


Odbor certifikace je držitelem osvědčení o akreditaci:

OsvědčeníPříloha osvědčení

Certifikační orgán:

 • Působí v oblasti certifikace systémů managementu již od roku 1996
 • Je akreditován pro certifikaci systémů managementu u Národního akreditačního orgánu ČIA 
 • Zavázal se k dodržování Etického kodexu
 • Rozsah certifikace jednotlivých systémů managementu je velmi široký a je uveden v přílohách Osvědčení o akreditaci:
   • dle ISO 9001 od 19.9.1996 (QMS)
   • dle ISO 14001 dne 11.5.1999 (jako certifikační orgán č. 3089) (EMS)
   • dle OHSAS 18001 od 9.7.2004 (OHSAS)
   • dle ISO 27001 od 27.4.2007 (ISMS)
   • dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1221/2009 (EMAS) pro ověřování environmentálního prohlášení od 24.3.2011
   • dle ISO 50001 od 12.4.2012 (EnSM)
   • dle ČSN 010391 pro posouzení shody systému managementu společenské odpovědnosti (CSR) od 1.4.2014
 • Dále získal akreditaci na posuzování:
   • Jakosti při svařování ocelových konstrukcí dle ČSN EN ISO 3834-2,3,4 (certifikaci provádí odbor posuzování shody)
   • „Požadavků systému kritických bodů (HACCP)“ dle věstníku MZe ČR
   • Systému jakosti pozemních komunikací MD ČR
 • Provádí audity zavedených jak jednotlivých systémů managementu, tak integrovaných 
 • Certifikaci systémů managementu provádí zkušený tým auditorů, kteří si udržují a rozšiřují svoji způsobilost v rámci osobní certifikace auditorů v jednotlivých systémech managementu 

Certifikační orgán propůjčuje certifikovaným organizacím právo užívání certifikační značky:

Značka ISO 9001
Značka ISO 14001
Značka OHSAS 18001
Značka ISO/IEC 27001
pro zvětšení certifikační značky klikněte na náhled

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Svobodník, EurChem
ředitel odboru certifikace
tel.: +420 547 422 515 
mobil: +420 724 305 939
svobodnik@qualiform.cz   
 
 
 
ico
Etický kodex
Stahnout zde
ico
Politika kvality
Stahnout zde
ico
Prohlášení nestrannosti
Stahnout zde
ico
B09 - Vyřizování námitek, odvolání a stížností
Stahnout zde
ico
B10 - Základní informace o činnostech certifikačního orgánu
Stahnout zde
ico
Průvodce ISO 9001
Stahnout zde
ico
Průvodce ISO 14001
Stahnout zde


Certifikové organizace

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz