Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 

Od 1.1.2009 musí stavební úřady požadovat (dle novely zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb.) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov (dle zákona se za větší úpravu považuje změna na více než 25% celkové plochy obálky budovy). 

Od 1.1.2013 vzniká dle novely zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb. povinnost přikládat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při prodeji budovy nebo ucelené části budovy a při pronájmu budovy. 

Od 1.1.2016 vzniká tato povinnost i při pronájmu ucelené části budovy.

Zákon ohledně této povinnosti stanovuje zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy: 

 

 • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015 
 • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017 
 • s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019

 

Smyslem průkazu energetické náročnosti budovy je zhodnocení budovy z hlediska stavebního a posoudit úroveň TZB. Na základě tohoto rozboru se provede zatřídění budovy do příslušné klasifikační třídy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

Energetická spotřeba budovy se počítá tzv. bilančním způsobem.  PENB se proto nedá použít například jako podklad pro stanovení výkonu kotle na vytápění budovy!

Pracovníci naší společnosti provádí zhodnocení budovy pro Průkaz energetické náročnosti budov (PENB).

Jsou vedeni jako "energetičtí specialisté" a jsou držiteli osvědčení vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. V seznamu vedeném MPO ČR lze ověřit pravost a platnost předloženého osvědčení.

energetický štítek

Nutné podklady pro zhodnocení

 • Kompletní stávající projektová dokumentace - zejména půdorysy všech podlaží i suterénu či sklepu, řezy objektem a pohledy podle skutečnosti
 • Situace stavby s vyznačením předmětného objektu a čísla parcely (pro účely stanovení orientace vůči světovým stranám)
 • Popis skladeb všech konstrukcí obálky budovy - t.j. podlah, obvodových stěn, stropu a střech
 • Typ a výkon instalovaného kotle, použité palivo
 • Popis ohřevu a zásobníku teplé vody (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem zásobníku)
 • Typ osvětlovací soustavy (žárovkové, zářivkové, apod.), celkový elektrický příkon osvětlení budovy, způsob ovládání osvětlovací soustavy (ruční, automatický apod.)
 • Popis vzduchotechnického zařízení – je-li instalováno, včetně hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního (příp. solankového) výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu, typ protimrazové ochrany, atd.)
 • Popis chladícího systému – je li instalován
 • Popis systému vlhčení vzduchu – je –li instalován
 • Kopii stávajícího platného energetického auditu - v případě, že byl v minulosti pro objekt realizován
Průkaz energetické náročnosti  budov platí po dobu 10 let.


Kontaktní osoba:

Ing. Jaromír Keprt
energetický specialista (číslo oprávnění: 1393)
mobil: +420 602 519 387
keprtj@qualiform.cz   
 
 
 
     
ico
Informační leták
Stahnout zde


Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz