Naše služby - přínosy a užitky

Postrana

Pro zákazníka: Naše služba prováděná nezávislou třetí stranou je zárukou spokojenosti obou smluvních stran.

Pro Investora: Naše služba je zárukou, že prostředky vynaložené na stavební investice budou vynaloženy skutečně účelně a přinesou trvalý efekt.

Pro zhotovitele: Naše služby jsou nástrojem ke zvýšení Vaší konkurenceschopnosti.

Portfolio služeb společnosti QUALIFORM, a.s., doplňují služby spřízněných společností PAVUS, a.s. a Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. v rámci skupiny TZÚS GROUP.

Provádíme komplexní prověření jakosti, které zahrnuje i výsledky průběžné kontrolní činnosti.

Naše laboratoře zabezpečují nestrannost,nezávislost a správnost při provádění zkoušek.

Pokud se rozhodnete ke spolupráci s námi, vyloučíte mnohé zbytečné starosti s reklamacemi kvality a následnými spory s investory.


Google+


Společnost QUALIFORM, a.s. podporuje nadaci 
NA KOLE DĚTEM
 www.nakoledetem.cz


Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz