Společnost QUALIFORM, a.s. je nezávislá autorizovaná a akreditovaná organizace působící v těchto oblastech:
Odbor certifikace
Odbor znalectví a stavební expertízy
Odbor zkušebnictví
Odbor posuzování shody
Qualiform, a.s. je Autorizovanou osobou č. 238 a Notifikovanou osobou č. 1544 ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, v rozsahu udělených autorizací ÚNMZ. Všechny odbory zabývající se zkušebnictvím a certifikací jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Newsletter

Proč se registrovat

QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz
Česká kvalita

Certifikové organizace